Terug
Ons Protocol
Grotste Boer
H
ans Hagens
Nar Kluit
Michaël Koevoets
Prins
Ruben den 1e
Pliessie Kiske
Kees Raats
In ons Smooorfrêterslaand  bestaat het protocol uit de Prins, de Nar, de Pliessie en sinds een aantal jaren ook met de Grotste Boer. Gedurende al onze optredens zijn zij aanwezig om het festijn op te fleuren en  kleuren met natuurlijk daarbij enigszins gebruikmakend van hun vaste taken c.q. protocollen. Dat dit kwartet de saus van het feest is staat buiten kijf en is zonder twijfel een onmisbaar verschijnsel tijdens het gehele carnavals gebeuren. In rangorde staat de Prins logischerwijs bovenaan de ladder die direct daarop wordt geëscorteerd door zijn helper en sterke arm in de functie als Pliessie. Als aanhangsel is er de Nar die als taak heeft de zaak zo luchtig mogelijk op te kloppen met zijn fratsen en grollen. De taak van de grotste Boer kan gezien worden als algemeen waarnemer, aonmekaor praoter en adviseur in geval van twijfel.