Terug
Ons Protocol
In ons Smooorfrêterslaand  bestaat het protocol uit de Prins, de Nar, de Pliessie en sinds een aantal jaren ook met de Grotste Boer. Gedurende al onze optredens zijn zij aanwezig om het festijn op te vrolijken. Daarbij hebben zij hun vaste taken de zogenaamde protocollen. Dit kwartet is daarom de saus van het feest en het staat buiten kijf dat zonder hen het hele carnavalsgebeuren . In rangorde staat de Prins logischerwijs bovenaan de ladder die direct daarop wordt geëscorteerd door zijn helper en sterke arm in de functie als Pliessie. Als aanhangsel is er onze Nar die als taak heeft de zaak zo luchtig mogelijk op te kloppen met zijn verstoringen, fratsen en grollen.
De grotste Boer kan gezien worden als algemeen waarnemer, "aonmekaor praoter" en adviseur in geval van twijfel. In het algemeen is de grotste boer ook de voorzitter van de club maar dit is niet persé noodzakelijk.