Midzomerfeest hamburgers bakken
Knutselmiddagen met de kinderen
Verspreiding Carnavalskrant
11/11 Bal
Bezoeken van de bouwclubs
Insignes maken
Maken de Smoorfrêter door de dames
Het Verbroederingsbal
Tonpraten bij D'n Dorre (Cafe Concordia)
Thema Avond (Wijkenbal)
Vormen van de Jeugdraad
DEVO-bal
Kinderwijken-bal
Onthulling Smoorfrêterke met Schoolbal
Sleuteluitreiking gemeentehuis
Tienerbal met All In One
Opwarmingsbal
Kinder Optocht
Carnavals Optocht door het dorp
Prijsuitreiking kinderen en Loopgroepen
Vrouwkesbal
Prinsenbal met prijsuitreiking Carnavals Optocht
Pyjama ontbijt bij D'n Dorre
Bal D'n Dorre
Smoorfrêterkesbal
Carnavalsbal met Motto-bekendmaking
Kleine optocht met Smoofrêterverbranding
Sluitingsbal met afscheid Prins, Nar, Pliessie, Raad
Al  onze  Activiteiten  op  jaarbasis
Hiernaast vindt u een globaal overzicht van de aktiviteiten die het gehele jaar door door ons worden georganiseerd. Een deel hiervan zijn ten bate van de kas, andere weer ter vermaak van de Bosschenhoofdse jeugd maar het grootste deel is toch wel voor het in stand houden van de traditie namelijk; het carnavals gebeuren!

Een daarbij niet te onderschatten aspect is het verbroederen met de carnavals groepen uit de andere dorpskernen in onze Halderbergse  gemeente, echt een uniek gebeuren dus. Dan is er nog het gebeuren met de Halderbergse gemeente zelf, zoals het jaarlijks terugkerend festijn de zogehete 'sleuteluitreiking' in het gemeentehuis. Óók de samenwerking met de verenigingen in ons dorp zoals o.a. met de harmonie FCO en voetbalvereniging DEVO spelen voor ons hierbij een niet te onderschatten rol. En vanzelfsprekend is de wat oudere jeugd van Bosschenhoofd ook nauw betrokken door onze medewerking bij de activiteiten georganiseerd.

Daarnaast zijn er nog dié activiteiten waar we op verzoek graag komen opdraven, een voorbeeld hiervan is het tonpraten bij D'n Dorre oftewel café Concordia. Ook bezoeken bij onze bouwclubs voorafgaande het carnavalsgebeuren is een jaarlijks terugkerend feit.

Bezijde al deze werkzaamheden en feesten moeten er ook foto's gemaakt worden voor de carnavalskrant, deze website en andere doelen. Sinds 2016 is er een vaste hoffotograaf aangesteld als 'Toontje Flits'.

Al bij al een hele lijst waarbij heel wat werk wordt verzet en veel met vergaderen en ieders medewerking uiteindelijk tot stand komt!
Bouwclubs
Muziek
Foto en Video
B'hoofdse Links
Historie
Onze Kinderen
Presentatie
Informatie
Nieuws
Programma
Voorblad