'Niets is vanzelfsprekend' is een overbekend gezegde dat zeker ook opgaat voor een carnavalsorganisatie zoals de onze. Als men zou weten hoeveel werk er ieder jaar verzet moet worden om een traditie zoals het carnaval draaiende te houden, dan zou men er ook meer begrip voor hebben. Het verdient groot respect dat buiten het bestuur en de raadsleden, die toch al regelmatig in het voetlicht staan, er ook een groep mensen is die nooit in de schijnwerpers staan. Om al het applaus met die mensen te delen en als innige dankbaarheid krijgen zij op deze pagina een bescheiden maar toch eerbiedwaardig plekje toebedeeld. Het bestuur, protocol en de raad bedankt daarom iedereen, vernoemd of niet vernoemd, voor hun enorme inzet en onbaatzuchtigheid. Zij zorgen er mede voor dat het carnaval in Smoorfrêterslaand een groot succes is, ieder jaar opnieuw.
Informatie  Pagina
Op deze pagina vindt u alle mogelijk informatie betreffende het reilen en zeilen van het carnavalsgebeuren in Smoorfrêterslaand, mochten wij u vergeten zijn hierbij te vermelden neem het ons dan niet kwalijk maar laat het rustig even weten, bedankt voor alles!
De totstandkoming van de carnavalskraant is voornamelijk te danken aan:
Opmaak, illustraties en samenstelling: André Broos en José Konings Toon Thellier.
Advertenties vergaren:
Diverse mensen van de wijken, dames van de raad/bestuur en de bouwclubs.
Distributie/rondbrengen:
Vrijwilligers, raadsleden en het bestuur.
De vervaardiging van de carnavalsinsignes wordt gedaan door:
Grafisch ontwerp: Toon Thellier.    Vervaardiging: Toon Thellier.
Maken van de naam-buttons: Johan van der Hoofd.
Onderhoud van de carnavals kleding:
Verzorging: Petra Broos
Externe contacten en media:
Michaël Koevoets en Hans Hagens.
Bestuursleden en functie van Stichting Carnaval 'De Smoorfrêters':
Voorzitter: Hans Hagens
Secretaris: Corina de Ruijter
Penningmeester: Michaël Koevoets
Leden: André Broos, Gijs Verstraten, Niels Jongeneelen
Verder danken wij: Café Stroop, Devo bestuur, Fa. Verstraten, De Optochtjury, De Schoolleiding en oudercommité, Bestuur Midzomerfeesten, hekkendragers, verkeerregelaars, juryleden, politie, gemeentewerken, en iedereen die de totstandkoming van de carnaval mede doet bewerkstelligen.
Motto commissie:
Michaël Koevoets, Peter Pertijs en Piet de Kok
Foto's en Site onderhoud (deze site):
Toon Thellier  (Toontje Flits).
Presentatie
Activiteiten
Bouwclubs
Nieuws
Programma
Voorblad
Muziek
Foto en Video
B'hoofdse Links
Historie
Onze Kinderen