Terug
Het  Bestuur
Hedentendage bestaat ons bestuur uit 5 personen met elk hun eigen taak. We starten met inhet midden Ad Jongeneelen. Ad is voor diverse taken inzetbaar zoals bv. de organisatie van de kindermiddagen en andere diverse aktiviteiten, zeg maar de specials om extra revenuen genereren. Links van hem is André Broos. Hij is degene die o.a. het Carnavals Kraantje doet maar ook de optocht coordineerd. Rechts van Ad staat de penningmeester Rien Konings die tevens, samen met zijn vrouw Jose zorgdraagd dat de kleding er altijd picobello uitziet. Linksonder van Ad is Hans Hagens de voorzitter en regelaar van alles maar die óók optreedt als de Grotste Boer in het protocol. Rechts van Hans zit de secretaris van de Smoorfrêters Michaël Koevoets die ook als Nar Kluit zijn functie vervult.
Michaël Koevoets
Secretaris
Rien Konings
Penningmeester
Hans Hagens
Voorzitter
Bestuurslid
André Broos
Bestuurslid
Ad Jongeneelen